Poszukiwanie
Jesteś tutaj: Strona startowa » Technologia strugarni drewna » Urządzenia do rozsztaplowania » Rozsztaplarki spychające wzdłuż pakietu

Rozsztaplarki spychające wzdłuż pakietu

Rozsztaplarki spychające wzdłuż pakietu spychają najwyższą warstwę pakietu w kierunku wzdłużnym na następne urządzenie mechanizacji. Opcjonalny zgarniak przekładek może zsuwać ewent. występujące przekładki pośrednie i krawędziaki (w pakietach wielokrotnych) do dołączonego węzła manipulacji przekładkami.

 

Rozsztaplarki spychające wzdłuż pakietu są używane szczególnie w zakładach o niewielkiej wydajności liczonej w taktach. W celu skrócenia czasu wymiany pakietów, możemy opcjonalnie wyposażyć nasze rozsztaplarki spychające wzdłuż pakietu w pośrednie urządzenie podnoszące. Urządzenie to przejmuje pakiet z głównego urządzenia podnosząco-opuszczającego, po czym urządzenie główne może się już przesunąć na pozycję przejmowania nowego pakietu.

 

Zakres naszych dostaw obejmuje: