Poszukiwanie
Jesteś tutaj: Strona startowa » Technologia linii klejenia drewna » Układy zasilania strugarek » Rozsztaplarki spychające w poprzek pakietu

Rozsztaplarki spychające w poprzek pakietu

Rozsztaplarki spychające w poprzek pakietu spychają najwyższą warstwę pakietu w kierunku poprzecznym na następne urządzenie mechanizacji. Ewent. występujące przakładki i krawędziaki (w pakietach wielokrotnych) mogą być zsuwane za pomocą opcjonalnego zgarniaka przekładek.

 

W celu skrócenia czasu wymiany pakietów, możemy opcjonalnie wyposażyć nasze rozsztaplarki spychające w poprzek pakietu w pośrednie urządzenie podnoszące. Urządzenie to przejmuje pakiet z głównego urządzenia podnosząco-opuszczającego, po czym urządzenie główne może się już przesunąć na pozycję przejmowania nowego pakietu.

 

Zakres naszych dostaw obejmuje: