Poszukiwanie
Jesteś tutaj: Strona startowa » Wskazówki prawne

Wskazówki prawne

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

 

Ochrona danych
W związku z korzystaniem z naszych usług może dojść do sytuacji, w której poprosimy Państwa o podanie danych osobowych.
Odpowiedź na takie pytania jest dobrowolna.
Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami niemieckiego prawa o ochronie danych.
Pozyskane na stronach internetowych firmy H.I.T. Maschinenbau GmbH + Co. KG dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji umów i opracowywania Państwa zapytań.

 

Pliki cookie
Plik cookie jest niewielkim plikiem tekstowym, zapisywanym na Państwa dysku przez stronę internetową. Nie wyrządzają one szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Nie zbierają również żadnych informacji z naszych stron internetowych dotyczących Państwa danych osobowych. W każdej chwili można deaktywować używanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Pliki cookie są wykorzystywane w niektórych obszarach strony www.hit-maschinebau.de w celu bardziej zindywidualizowanego udostępniania Państwu naszych ofert. Ponadto są one używane do sporządzenia anonimowych analiz statystycznych na czas trwania jednej sesji.

 

Prawa autorskie
© Copyright H.I.T. Maschinenbau GmbH + Co. KG, Ettringen (Niemcy). Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, ilustracje, grafiki, dźwięk, animacje i prezentacje wideo oraz ich rozmieszczenie na stronie internetowej firmy H.I.T. Maschinenbau GmbH + Co. KG podlegają ochronie praw autorskich i innych praw ochrony własności. Treść niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim dla celów komercyjnych. Podkreślamy też, że część ilustracji, zawartych na stronach internetowych, podlega prawom autorskim osób trzecich. Publikowanie lub dalsze wykorzystanie we fragmentach jest możliwe tylko za zezwoleniem firmy H.I.T. Maschinenbau GmbH + Co. KG.

 

Znak towarowy
Na naszych stronach internetowych używamy znaków towarowych innych producentów. Znaki te są chronione prawami ich właścicieli, a przez nas są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych ze znakowaniem. Dotyczy to także określeń typów, logo i emblematów.

 

Odpowiedzialność cywilna
Niniejsza strona internetowa została sporządzona z największą możliwą starannością. Mimo to nie możemy przyjąć odpowiedzialności za błędy i niedokładności zawartych na niej informacji. O ile odnośne szkody nie polegają na winie umyślnej lub rażącym niedbalstwie z naszej strony, wyłączona jest wszelka odpowiedzialność cywilna za szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej.
O ile niniejsza strona internetowa zawiera odsyłacze do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, firma H.I.T. Maschinenbau GmbH + Co. KG nie bierze odpowiedzialności za ich treści.

 

Zmiany i pomyłki zastrzeżone.