Poszukiwanie
Jesteś tutaj: Strona startowa » Technologia linii klejenia drewna » Urządzenia do rozsztaplowania » Rozsztaplarki próżniowe

Rozsztaplarki próżniowe

Rozsztaplarki próżniowe podnoszą najwyższą warstwę pakietu za pomocą belki ze ssawkami próżniowymi i odkładają ją na kolejnym urządzeniu mechanicznym.
Belki ze ssawkami mogą w tym celu, zależnie od wersji maszyny, przesuwać się w kierunku poprzecznym lub podłużnym. Opcjonalny zgarniak przekładek może zsuwać ewent. występujące przekładki i krawędziaki (w pakietach wielokrotnych) do dołączonego węzła manipulacji przekładkami.

 

Rozsztaplarki próżniowe są używane szczególnie w zakładach o niewielkiej wydajności liczonej w taktach. W celu skrócenia czasu wymiany pakietów, możemy opcjonalnie wyposażyć nasze rozsztaplarki próżniowe w pośrednie urządzenie podnoszące. Urządzenie to przejmuje pakiet z głównego urządzenia podnosząco-opuszczającego, po czym urządzenie główne może się już przesunąć na pozycję przejmowania nowego pakietu.

 

Zakres naszych dostaw obejmuje: