Poszukiwanie
Jesteś tutaj: Strona startowa » Technologia linii klejenia drewna » Urządzenia do rozsztaplowania » Rozsztaplarki pochylne

Rozsztaplarki pochylne

Za pomocą urządzenia podnosząco-opuszczającego, rozsztaplarki pochylne podnoszą pakiet z przenośnika podawczego, pochylają go o ok. 45° i poprzez powolne podniesienie urządzenia podnosząco-opuszczającego doprowadzają do zsunięcia się najwyższej warstwy pakietu na kolejne urządzenie mechaniczne. Opcjonalną krawędź, przez którą zsuwa się warstwa materiału, można wyregulować tak, aby wyrównać odkształcenia warstwy materiału.

 

Wraz ze zsuwającą się warstwą materiału zsuwają się do manipulatora przekładek ewent. występujące przekładki pośrednie i krawędziaki (w pakietach wielokrotnych).

 

Rozsztaplarki pochylne używane są szczególnie w zakładach o dużej wydajności liczonej w taktach. W celu skrócenia czasu wymiany pakietów, możemy opcjonalnie wyposażyć rozsztaplarki pochylne w pośrednie urządzenie podnoszące. Urządzenie to przejmuje pakiet z głównego urządzenia podnosząco-opuszczającego, po czym urządzenie główne może się już przesunąć na pozycję przejmowania nowego pakietu.

 

Zakres naszych dostaw obejmuje: