Poszukiwanie
Jesteś tutaj: Strona startowa » Technologia linii klejenia drewna » Układy zasilania strugarek » Rozsztaplarki próżniowe

Rozsztaplarki próżniowe

ozsztaplarki próżniowe podnoszą najwyższą warstwę pakietu za pomocą belki ze ssawkami próżniowymi i odkładają ją na kolejne urządzenie mechanizacji. Belki ze ssawkami mogą w tym celu, zależnie od wersji maszyny, przesuwać się w kierunku poprzecznym lub podłużnym. Ewent. występujące przekładki i krawędziaki (w pakietach wielokrotnych) mogą być zsuwane za pomocą opcjonalnego zgarniaka przekładek.

 

W celu skrócenia czasu wymiany pakietów, możemy opcjonalnie wyposażyć nasze rozsztaplarki próżniowe w pośrednie urządzenie podnoszące. Urządzenie to przejmuje pakiet z głównego urządzenia podnosząco-opuszczającego, po czym urządzenie główne może się już przesunąć na pozycję przejmowania nowego pakietu.

 

Zakres naszych dostaw obejmuje: