Poszukiwanie
Jesteś tutaj: Strona startowa » Technologia strugarni drewna » Urządzenia do rozsztaplowania » Rozsztaplarki pochylne

Rozsztaplarki pochylne

Za pomocą urządzenia podnosząco-opuszczającego, rozsztaplarki pochylne podnoszą pakiet z przenośnika podawczego, pochylają go o ok. 45° i poprzez powolne podniesienie urządzenia podnosząco-opuszczającego doprowadzają do zsunięcia się najwyższej warstwy pakietu na kolejne urządzenie mechanizacji. Opcjonalną krawędź, przez którą zsuwa się warstwa materiału, można elastycznie wyregulować tak, aby wyrównać odkształcenia warstwy materiału.
Wraz ze zsuwającą się warstwą materiału zsuwają się dowęzłą manipulacji przekładkami także ewent. występujące przekładki pośrednie i krawędziaki (w pakietach wielokrotnych)..

 

Rozsztaplarki pochylne używane są szczególnie w zakładach o dużej wydajności liczonej w taktach. W celu skrócenia czasu wymiany pakietów, możemy opcjonalnie wyposażyć rozsztaplarki pochylne w pośrednie urządzenie podnoszące. Urządzenie to przejmuje pakiet z głównego urządzenia do podnoszenia i opuszczania, po czym urządzenie główne może się już przesunąć na pozycję przejmowania nowego pakietu.

 

Zakres naszych dostaw obejmuje: